Osteopati - Kiropraktik - Akupunktur - Kranio Sakral Terapi på heste og hunde Dyrlæge Tove Due

Akupunktur

Akupunktur er en holistisk behandlingsform

Akupunktur er behandling af sygelige tilstande med nåle stukket ind på bestemte steder i kroppen. Arcus betyder nål og punctura betyder at gøre et indstik.

 

Akupunktur til hunde

Denne behandlings form blev benyttet allerede år 3000 før vor tidsregning. I Vesten er den kinesiske akupunktur først beskrevet i 1683. Den danske fødselslæge Johann Eichel forsvarer en afhandling om akupunktur i 1689. 

Når en akupunktør ser på sin patient er det ikke kun det symptom, som patienten har, der er af interesse. Vigtigere er den tilgrundlæggende ubalance, der frem kalder symptomet. Man kan sige, at det ydre udtryk, som en sygdom viser kun er toppen af isbjerget. For at løse problemet bliver man derfor nødt til at anskue dyret fra en holistisk synsvinkel, hvor man ser på hele dyret og ikke kun på det symptom, der vises.

 

Kroppens energikanaler

I diagnostikken ses der på energibalancen i de 12 meridianer, som er kroppens energikanaler. Hvis livsenergien - Qi - ikke kan flyde frit i disse kanaler opstår symptomet. For at gennemskue ubalancen, kan man benytte puls diagnose, hvor man tager pulsen på de tolv meridianer.

Tunge diagnose, hvor man ser på forskellige områder af tungen, som hver repræsenterer kroppens organer. Endvidre er der punker langs ryggen, som fortæller om organernes tilstand - disse kaldes backshu punkter.

Akupunktur til heste
Spredt rundt på kroppen findes alarm punkterne, som hver især repræsenterer hver deres organ. F.eks. kan man som hesteejer se sin hest reagere, når gjorden spændes, hvis der er problemer med hjertets alampunkt. Dette betyder ikke, at der er hjerteproblemer, men at energien til hjertet ikke er, som den skal være. Symptomet gjordkampe hos heste kan også forekomme ved leverlidelser. Naturligvis er der også mange andre årsager til ubehag ved gjorden.

Hvem ville tænke på at en svag nyre kunne give problemer med lungerne eller at diarre kunne være forårsaget af en svag milt, hvis det ikke havde været for de gamle kinesere.

 

Behandling med akupunktur

Når der behandles med akupunktur er det den meridian, som er ansvarlig for symptomer, der priorites. Der ud over findes der også punkter med forskellige hovedfunktioner - så som at stimulerer immunsystem, fjerne kløe, samle tanker og meget andet, og det er ved indstik i disse punkter at ubalancen oprettes.

Ved anvendelse af de rette punkter vil kroppen igen komme i balance og dermed vil forskellige sygdomssymptomer forsvinde.

Tove Due - Akupunktur i ryggen på hest

 

Se mere om behandlinger på siderne om Heste og Hunde & Katte.